Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utvecklingspolitiska kommissionen: Anslagen för utvecklingssamarbete i budgetramarna passerar smärtgränsen - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 26.3.2014 | Utvecklingspolitiska komissionen

Utvecklingspolitiska kommissionen: Anslagen för utvecklingssamarbete i budgetramarna passerar smärtgränsen

Utvecklingspolitiska kommissionen
http://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Pressmeddelande 71/2014
26.3.2014

Regeringens sparbeslut i budgetrian gräver ett stort och betydande hål även i Finlands utvecklingssamarbete. Nedskärningarna innebär också att Finland kommer att ligga långt under sitt löfte om en 0,7 procents nivå i förhållande till bruttonationalinkomsten.

”Redan nästa år passerar utvecklingsanslagen smärtgränsen på 0,5 procent av bruttonationalinkomsten. Regeringarna har möjlighet att korrigera denna situation när man på årsbasis fattar beslut om de slutliga anslagen”, påminner ordförande för utvecklingspolitiska kommissionen, riksdagsledamot Jouko Jääskeläinen.

Finland har i EU åtagit sig att uttryckligen nästa år 2015 nå målet om 0,7 procent. Dessutom har Finland i FN:s klimatförhandlingar åtagit sig att öka sin klimatfinansiering till fattiga länder och utvecklingsanslagen används också i detta syfte.

Den nedskärning på cirka 50 miljoner euro som berör nästa års anslag kan till sin storlek jämföras med till exempel Finlands sammanlagda stöd till de två största partnerskapsländerna, Moçambique och Tanzania. De närmaste åren ökar nedskärningarna gradvis till 100 miljoner euro. Omfattningen av dessa kan exempelvis jämföras med volymen på Finlands hela humanitära bistånd (84 miljoner euro) eller stödet som beviljas till frivilligorganisationers utvecklingssamarbete (95 miljoner euro). 

”Jag har själv sett att man med Finlands utvecklingssamarbete förbättrar livskvaliteten för miljoner människor i våra partnerskapsländer. Regeringens nedskärningsbeslut drabbar dessa de fattigaste i världen hårt, fastän vi inte alltid är medvetna om denna inverkan”, säger Jääskeläinen.

”Nu måste hela det civila samhället i Finland bli mer delaktigt i utvecklingspolitiken. Samtidigt måste man fästa allt större vikt vid att samarbete mellan små och medelstora företag inleds, något som är till klar ömsesidig fördel”, tillägger Jääskeläinen.

För mera information: Jouko Jääskeläinen, ordförande för utvecklingspolitiska kommissionen, riksdagsledamot, tfn  050 512 0782, fornamn.efternamn@riksdagen.fi, Miia Toikka, generalsekreterare för utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, fornamn.efternamn@formin.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen tillsätts av statsrådet och är ett rådgivande organ som följer och utvärderar Finlands verksamhet inom olika politikområden som påverkar utvecklingsländer. Kommissionen utvärderar också utvecklingssamarbetets kvalitet och effektivitet och följer den offentliga utvecklingsfinansieringens nivå. Kommissionen är parlamentariskt och samhälleligt representativ. www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 26.3.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter