Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Den globala utvecklingsfinansieringens toppar till Finland - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 1.4.2014 | Utrikesministeriet

Den globala utvecklingsfinansieringens toppar till Finland

Pressmeddelande 77/2014
1.4.2014

Internationella sakkunniga inom hållbar utveckling och finansiering samlas i Esbo den 3–4 april. Temat för mötet är finansieringen av global hållbar utveckling efter 2015.

"Framtidens finansieringsfrågor har en nyckelroll när de globala utvecklingsmålen för tiden efter 2015 bereds. Innehållet och finansieringen går här hand i hand", säger utvecklingsminister Pekka Haavisto.

Värd för expertmötet är ambassadör Pertti Majanen som tillsammans med nigerianen Mansur Muhtar är ordförande för FN:s kommitté för finansiering av hållbar utveckling. Finansieringskommittén har i uppgift att lägga fram ett förslag till en strategi som sträcker sig till 2030, genom vilken man ska finansiera det arbete som syftar till att uppnå hållbar utveckling. Förslaget överlämnas till FN:s generalsekreterare i september.

Vid evenemanget fördjupar man sig särskilt i nya slags finansieringspartnerskap. Till exempel den privata sektorns roll förväntas bli framhävd i framtiden. För att den privata sektorn ska kunna mobiliseras, behövs nya och kreativa partnerskap som gagnar alla parter.

"Det är inte i första hand fråga om att man borde ta fram nya pengar, utan snarare om hur existerande penningflöden bättre kunde utnyttjas till stöd för global hållbar utveckling. I detta arbete behövs kreativitet och mod att tänka i nya banor. Uppgiften är inte enkel", säger Haavisto.

Tvådagarsevenemanget som ordnas av utrikesministeriet och Aalto-universitetet sammanför cirka 100 experter inom hållbar utveckling och finansiering. Bland deltagarna finns representanter för såväl regeringar, den privata sektorn som också för det civila samhället från alla kontinenter.

Ytterligare information: ambassadör Pertti Majanen, tfn 0295 351 845, attaché Sari Alander, tfn 0295 351 777

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 1.4.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter