Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland i ledningen för den största formen av utvecklingssamarbete i Tanzania - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 2.4.2014 | Utrikesministeriet

Finland i ledningen för den största formen av utvecklingssamarbete i Tanzania

Pressmeddelande 79/2014
2.4.2014

Den 2 april i Tanzania blir Finland för första gången ordförande för länder och organisationer som beviljar budgetstöd. Budgetstödet är en central form av utvecklingssamarbete och Finland leder samarbetet kring detta i Tanzania för ett år.

”För Finland är ordförandeskapet både en stor utmaning och en möjlighet att påverka i mycket större utsträckning än landets storlek”, konstaterar Finlands ambassadör i Tanzania Sinikka Antila.

Finland representerar gentemot Tanzanias regering hela gruppen som beviljar budgetstöd. I fjol mottog Tanzania 410 miljoner euro i budgetstöd, varav Finlands andel var 11 miljoner. Åren 2005-2012 var cirka 40 procent av den biståndshjälp Tanzania erhöll budgetstöd.

”En färsk oberoende utvärdering visade, att man med hjälp av budgetstödet betydande har förbättrat bastjänster, såsom tillgången till rent vatten och hälsovård samt ökat den ekonomiska tillväxten. Nu börjar till exempel nästan alla barn skola och flickornas skolgång har nått samma nivå som pojkarnas”, berättar Antila.  

Med budgetstödet har man även kunnat stärka det tanzanianska parlamentets roll och effektivisera verksamheten för revisorer och för byrån mot korruption.

”Utvecklingssamarbetets uppgift är ett göra sig själv överflödigt och att vara hållbart. I Tanzania är det synnerligen viktigt att stärka landets egna ekonomiska och administrativa system, regeringens redovisningsskyldighet samt serviceproduktion nu då man bortom horisonten hägrar en avskiljning från biståndshjälpen i takt med landets egna växande inkomster.”

Ordförandeskapet infaller under en svår tidpunkt

Fastän man i Tanzania har kunnat förbättra till exempel medborgarnas utbildningsnivå och hälsa, har människornas inkomstfattigdom minskat mindre än väntat särskilt på landsbygden. Där lever ännu en tredjedel i extrem fattigdom och framför allt unga lider av arbetslöshet. 

”Tanzanias kraftiga ekonomiska tillväxt har inte skapat tillräckligt med arbetsplatser för den växande befolkningen. Under Finlands ordförandeskapsperiod borde man även kunna diskutera denna sak konstruktivt och öppet”, konstaterar Sinikka Antila. 

I övrigt är Tanzanias budgetstödsystem i ett brytningsskede. Biståndsgivarnas krav på resultat ökar och andelen traditionellt utvecklingssamarbete i landets budget minskar. Samtidigt är nya partners, såsom Kina, tydligt närvarande i Tanzania.

"Det sker genomgripande förändringar i formerna för samarbete och umgänge och för att behärska situationen behövs mycket diplomati", förutspådde Antila.

För mera information: Finlands ambassadör i Tanzania Sinikka Antila, tfn +255 754 400 041 och enhetschef Helena Airaksinen, enheten för Öst- och Västafrika, tfn 0295 351 583

Fakta om budgetstödet:

  • Budgetstödet är en form av utvecklingssamarbete där det mottagande landets utvecklingsplaner finansieras via landets egen budget.
  • Stödet är en del av statens budget som landets parlament godkänner och vars användning det övervakar. Med budgetstödet stärks på så sätt redovisningsskyldigheten mellan medborgare, regering och biståndshjälpen.
  • Även länderna som beviljar budgetstöd följer politiken i landet som erhåller stöd, och de bedömer också tillsammans med mottagaren hur målsättningarna som uppställts för stödet har nåtts.
  • Det allmänna budgetstödet till Tanzanias nationella program för minskning av fattigdom inleddes år 2001 och Finland har deltagit i detta sedan dess.
  • Tanzania är till eurobeloppet det största partnerskapslandet för Finlands utvecklingssamarbete. År 2013 beviljade Finland 11 miljoner euro i budgetstöd till Tanzania, vilket är cirka 30 procent av Finlands totala bistånd till världen.

En oberoende evaluering av Tanzanias budgetstöd hittas på EU-kommissionens webbplats på adressen: http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2013/1321_vol1_en.pdf

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 2.4.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter