Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio oikeudenkäynnin pituutta koskevassa asiassa - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 22.4.2014 | Ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio oikeudenkäynnin pituutta koskevassa asiassa

Tiedote 97/2014
22.4.2014

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan valittajaa koskeva oikeudenkäynti ei ollut tapahtunut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan edellyttämässä kohtuullisessa ajassa.

Asiassa oli kyse vakuutusoikeudessa vireillä olleen hallintoprosessin pituudesta, jonka aikana vakuutettu henkilö (valittajan puoliso) oli kuollut.

EIT:n mukaan asian käsittelyn kesto vakuutusoikeudessa (4 vuotta ja 2 kuukautta) ei ollut kestoltaan kohtuullinen, vaikka kyse olikin tavallista hankalammasta asiasta. EIT totesi, ettei oikeudenkäynnissä ollut viranomaisten toimintaan liittyen ajanjaksoja, jolloin asiassa ei olisi tehty toimenpiteitä. Vakuutusoikeuden tuomarit olivat myös tiedustelleet syytä viivästykselle asiassa ja kehottaneet asian käsittelijöitä saattamaan asia päätökseen. Tästä huolimatta EIT katsoi, ettei asian monimutkaisuus yksinään oikeuttanut oikeudenkäynnin pitkää kestoa.

EIT totesi myös, että pääasian yhteydessä käsitelty oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva asia ei ole voinut olla niin monimutkainen, että se olisi huomattavasti viivästyttänyt käsittelyä. Lisäksi EIT katsoi, että oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva asia oli merkittävä ottaen huomioon valittajan taloudellinen sitoutuminen asiaan.

EIT määräsi valtion korvaaman valittajalle aineettomasta vahingosta 4 000 euroa sekä oikeudenkäyntikuluistaan 2 500 euroa.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Katja Fokin, puh. 0295 351 175, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, etunimi.sukunimi@formin.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 22.4.2014


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot