Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Europeiska människorättsdomstolens dom i ett mål om rättegångs längd - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 23.4.2014 | Utrikesministeriet

Europeiska människorättsdomstolens dom i ett mål om rättegångs längd

Pressmeddelande 97/2014
22.4.2014


Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har avkunnat en dom gällande Finland, enligt vilken rättegången beträffande den ändringssökande inte hade genomförts inom skälig tid i enlighet med artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Fallet gällde längden på en i försäkringsdomstolen anhängig förvaltningsprocess, under vilken den försäkrade personen (den ändringssökandes make) hade dött.

Enligt människorättsdomstolen var tiden för behandlingen av ärendet i försäkringsdomstolen (fyra år och två månader) inte till sin längd skälig, fastän ärendet var besvärligare än normalt. Människorättsdomstolen konstaterade att det inte fanns några tidsperioder i anslutning till de i rättegången medverkande myndigheternas verksamhet varvid det inte skulle ha vidtagits åtgärder i ärendet. Domarna i försäkringsdomstolen hade också hört sig för om orsakerna till fördröjningen av ärendet och uppmanat handläggarna i ärendet att slutföra det. Trots detta ansåg människorättsdomstolen att ärendets komplexitet inte i sig själv berättigat rättegångens långa varaktighet. 

Människorättsdomstolen konstaterade också att det i anslutning till huvudmålet behandlade ärendet gällande ersättning av rättegångskostnader inte kunde ha varit så invecklat att det märkbart skulle ha fördröjt behandlingen. Dessutom ansåg människorättsdomstolen att ärendet gällande ersättning av rättegångskostnader var betydande med beaktande av den ändringssökandes ekonomiska engagemang ärendet.

Människorättsdomstolen ålade staten att ersätta den ändringssökande med 4 000 euro för immateriell skada samt med 2 500 euro för dennes rättegångskostnader.

För mera information: lagstiftningssekreterare Katja Fokin, tfn 0295 351 175, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 23.4.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter