Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare i frågor om skyldigheten att skydda besöker Finland - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 24.4.2014 | Utrikesministeriet

FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare i frågor om skyldigheten att skydda besöker Finland

Pressmeddelande 98/2014
24.4.2014

FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare i frågor som gäller skyldigheten att skydda, Jennifer Welsh besöker Finland den 27–29 april och hon deltar då i utrikesministeriets och FN:s regionala möte i Helsingfors om skyldigheten att skydda. Syftet med mötet är att stöda beredningen av FN:s generalsekreterares innevarande års rapport om skyldigheten att skydda och konkretisera hur man med utvecklingssamarbete kunde hindra de allra allvarligaste internationella brotten.

Under sitt besök träffar Welsh bland annat utrikesminister Erkki Tuomioja och utvecklingsminister Pekka Haavisto. Welsh talar också på det av utrikesministeriet och Utrikespolitiska institutet ordnade öppna seminariet "Responsibility to Protect: From Principle into Practice".

Principen om skyldighet att skydda härstammar från 1990-talets kriser i Rwanda, Bosnien och Kosovo då det internationella samfundet, i synnerhet FN, fick stark kritik för sin oförmögenhet att skydda civilbefolkningar från utbredda ohyggligheter. FN:s generalförsamling godkände principen om skyldighet att skydda i slutdeklarationen från 2005 års toppmöte.  Enligt principen ligger det primära ansvaret hos staten att skydda den egna befolkningen mot folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och etnisk rensning. Det internationella samfundet är skyldigt att hjälpa och stöda stater i detta samt att vidta adekvata, i sista hand kollektiva åtgärder, för att skydda befolkningen.

Skyldigheten att skydda är en av prioriteringarna i utrikesförvaltningens FN-strategi.

För mera information: attaché Mari Korhonen, enheten för FN och allmänna globala frågor, tfn 0295 351 869

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 25.4.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter