Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan kannanotto ihmisoikeuspuolustajien viisumikäytännön uudistamiseksi - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 7.5.2014 | Ulkoministeriö

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan kannanotto ihmisoikeuspuolustajien viisumikäytännön uudistamiseksi

Tiedote 109/2014
7.5.2014

Ulkoministeriön riippumaton, neuvoa-antava elin ihmisoikeuskysymyksissä, kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta korostaa, että Suomen on tarpeen kehittää menettelytapoja, jotta ihmisoikeuspuolustajat voivat saada Suomeen viisumin nopeutetulla menettelyllä.

Kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen rooli ihmisoikeuksien suojelemisessa ja edistämisessä. Ihmisoikeuspuolustajat ottavat monissa maissa riskejä tehdessään työtä ihmisoikeuksien edistämiseksi. On tilanteita, joissa ihmisoikeuspuolustajien työ, joka on kansainvälisen oikeuden hyväksymää ja tärkeäksi tunnustamaa, saattaa aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin henkilöille itselleen. Ihmisoikeusjärjestöt pyrkivät lisäämään jäsentensä turvallisuutta mahdollisin erityisjärjestelyin, kuten järjestämällä tilapäisen muuton samaan tai naapurimaahan.

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta korostaa, että, jos ihmisoikeuspuolustaja tarvitsee suojelua jossain kauempana, kuten EU:ssa, Suomen pitää toimia niin, että ihmisoikeuspuolustaja voi saada nopeasti viisumin Suomeen tai muualle EU:hun. Suomi on sitoutunut ihmisoikeuspuolustajien suojeluun kansainvälisten sopimusten kautta. Suomi noudattaa muun muassa EU:n laatimia suuntaviivoja ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi.

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta painottaa, että Suomen on tarpeen kehittää menettelytapoja, jotta ihmisoikeuspuolustajat voivat saada Suomeen viisumin nopeutetulla menettelyllä. Tilanteessa, joissa on syytä epäillä, että ihmisoikeuspuolustajaan kohdistuu uhka, on tarpeen myöntää hänelle toistuvaisviisumi Schengen-alueelle. Uhkatilanne voi jatkua hänen palattuaan kotimaahansa. Kun viisumijärjestelyjä kehitetään ja säädöksiä uudistetaan, on syytä kiinnittää huomiota ihmisoikeuspuolustajien asemaan.

Jos oleskelulupahakemussäännöksiä muutetaan, myös niiden osalta on tarpeen kiinnittää huomiota ihmisoikeuspuolustajien asemaan. Vaikka ihmisoikeuspuolustajat tarvitsevat useammin viisumin kuin oleskeluluvan, oleskelulupa-asiatkin voivat koskea heitä.  Jos ulkoiset palveluntuottajat alkavat toteuttaa osan oleskelulupiin liittyvästä hallinnosta, on tarpeen varmistaa, että asiaa käsittelevä viranomainen on tietoinen ihmisoikeuspuolustajien tilanteesta, jotta he saavat asianmukaisen ja tasapuolisen kohtelun.

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta (IONK) on ulkoministeriön neuvoa-antava elin ihmisoikeuskysymyksissä. Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu kansalaisjärjestöjen, puolueiden ja tutkimuslaitosten edustajista. Neuvottelukunta on vuodesta 1988 lähtien toiminut ulkoasiainministeriön riippumattomana, neuvoa-antavana elimenä ihmisoikeuskysymyksissä.

Lisätietoja: puheenjohtaja Ulla-Maj Wideroos, puh. 09 432 3141, sähköposti: ulla-maj.wideroos@eduskunta.fi, varapuheenjohtaja Ulla Anttila, puh. 040 751 6061, sähköposti: ulla@kios.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 8.5.2014


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot