Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Valtioneuvosto linjasi Suomen kehityspolitiikkaa ensimmäisen kerran selonteossa - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 8.5.2014 | Ulkoministeriö

Valtioneuvosto linjasi Suomen kehityspolitiikkaa ensimmäisen kerran selonteossa

Tiedote 111/2014
8.5.2014

Kehitysyhteistyö on tehokkainta silloin, kun ihmiset saavat sen kautta mahdollisuuden itse parantaa hyvinvointiaan ja vaatia oikeuksiaan, linjataan valtioneuvoston 8. toukokuuta hyväksymässä kehityspoliittisessa selonteossa.

Kuluvalla hallituskaudella Suomen kehityspolitiikkaan on tehty useita uudistuksia. Kehityspolitiikan lähtökohdaksi on otettu ihmisoikeudet sekä kehitysmaiden omistajuus, tavoitteeksi kestävät tulokset ja kehitysmaiden irtautuminen apuriippuvuudesta. Työtä kuvataan valtioneuvoston tänään hyväksymässä kehityspolitiikan vaikuttavuutta ja johdonmukaisuutta käsittelevässä selonteossa.

Ensimmäistä kertaa laadittu selonteko menee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi.

”Kehitysyhteistyöltä pitää odottaa tuloksia, aivan kuten muultakin toiminnalta, johon julkisia varoja käytetään. Meillä on nollatoleranssi väärinkäytöksille ja kaikki epäilyt tutkitaan. Kehityspolitiikkaan kuuluu kuitenkin myös laajaa yhteiskunnallista vaikuttamista esimerkiksi demokratian toteutumiseksi ja tätä ei ole aina helppo mitata", kehitysministeri Pekka Haavisto sanoo.

Haavisto korostaa kumppanimaan omistajuutta. "Se tarkoittaa, että yhteistyön on lähdettävä kumppanimaan ja sen ihmisten omasta halusta ja tarpeista. Muutosta ei voi tuoda ulkopuolelta. Tämä on yhteistyön lähtökohta nykyään."

Tulokset näkyvät

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana inhimillinen kehitys on edennyt maailmassa ennennäkemättömällä tavalla. Esimerkiksi äärimmäisessä köyhyydessä elävien osuus sekä äitiyskuolleisuus ovat puolittuneet ja yli kaksi miljardia ihmistä on saanut puhdasta vettä.

”Kunnia kehityksestä kuuluu erityisesti maille itselleen. Me olemme kuitenkin olleet osaltamme tukemassa tätä muutosta. Nyt ajankohtaista on esimerkiksi verotuksen kehittäminen ja tässä me voimme olla tukena. Monissa perinteisissä kumppanimaissamme on myös yhä enemmän mahdollisuuksia kaupalliseen yhteistyöhön", Haavisto sanoo.

”Tukea tarvitaan erityisesti köyhimmissä maissa ja niin sanotuissa hauraissa valtioissa, joihin Suomi panostaa nyt aiempaa enemmän.”

Selonteon mukaan tehokkainta yhteistyö on silloin, kun kehitysmaiden kansalaiset saavat sen kautta mahdollisuuden itse parantaa hyvinvointiaan ja vaatia oikeuksiaan omilta hallituksiltaan.

Näin on tehty esimerkiksi Suomen Etiopiassa tukemassa vesiohjelmassa, joka on mahdollistanut puhtaan veden saannin yli 2 miljoonalle ihmiselle. Siinä vastuu vesihuollon järjestämisestä on hajautettu yhteisöille itselleen. Toimintamalli on monistettu kansalliseksi ja samalla on parannettu Etiopian hallituksen kykyä taata puhtaan veden saatavuus maaseudulla.

Huomio kehitysyhteistyötä laajemmalle

Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä maailmasta, selonteossa todetaan. Kehitysmaat ja kehittyvät taloudet menettävät esimerkiksi veronkierron ja aggressiivisen verojenvälttelyn vuoksi enemmän varoja kuin ne kehitysapuna saavat.

”Tähän pätee vanha sanonta siitä, että pieleen menee, jos vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee. Tarvitaan entistä enemmän johdonmukaisuutta ja ymmärrystä siitä, miten eri politiikan alat vaikuttavat kehitykseen”, Haavisto toteaa.

Selonteko on ladattavissa ulkoministeriön verkkosivuilta PDF- ja tablettimuodoissa osoitteesta: www.formin.fi/kehityspoliittinenselonteko2014

Lisätietoja: kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö Pekka Puustinen, puh. 0295 350 560 ja kehitysministeri Haaviston lehdistöavustaja Milma Kettunen, puh. 040 522 9869

Tulosta

Päivitetty 12.5.2014


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot