Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Minister Huovinen till WHO:s generalförsamling i Genève - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 20.5.2014

Minister Huovinen till WHO:s generalförsamling i Genève


Omsorgsminister Susanna Huovinen deltar i Världshälsoorganisationen WHO:s ministermöte som hålls den 19-20 maj i Genève. Mötet är en del av WHO:s generalförsamling som pågår fram till den 24 maj.

På generalförsamlingens agenda finns bland annat förebyggande av icke smittsamma sjukdomar, hälsomål för FN:s nya utvecklingsagenda, näring för mödrar och barn, nyföddas hälsa, förebyggande av våld mot kvinnor och flickor samt tillgången till palliativ vård.

Generalförsamlingen ska även godkänna resolutionen "Hälsa i all politik" som Finland har utarbetat. Tanken med resolutionen är att hälsan ska tas i beaktande över förvaltningsgränserna i allt beslutsfattande, eftersom det är många faktorer som påverkar hälsan.

Under plenardebatten på WHO:s möte behandlas klimatförändringen och dess inverkan på hälsan.

"Klimatförändringen medför många nya utmaningar för de befintliga hälsosystemen, till exempel i form av olika smittsamma sjukdomar, och oftast är det de svagaste i samhället som är de mest sårbara. För att lösa detta problem krävs långsiktigt sektorövergripande samarbete, både på global och lokal nivå", säger minister Huovinen.

I Genève träffar minister Huovinen WHO:s generaldirektör Margaret Chan och regionchefen för WHO i Europa, Zsuzsanna Jakab. Minister Huovinen ska också delta i bilaterala möten med ministrar från bland annat USA, Indonesien, Polen och Singapore.

Ytterligare information:
Outi Kuivasniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163117
Satu Leino, överinspektör, tfn 02951 63428

Pressmeddelande 118/2014 19.05.2014
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1883282#fi

Skriv ut

Uppdaterat 20.5.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter