Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kyselyn tulos: Passin uusiminen yksi tärkeimmistä konsulipalveluista - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 26.6.2014

Kyselyn tulos: Passin uusiminen yksi tärkeimmistä konsulipalveluista

Ulkoministeriö esitteli konsulipalvelulain muutosta koskevan lakihankkeen otakantaa.fi sivuilla. Mielipiteitä lakihankkeeseen ja kyselyyn konsulipalveluista saatiin yhteensä 280. Kyselyn vastausten perusteella passin uusiminen on yksi tärkeimmistä konsulipalveluista. Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia ei halunnut vähentää Suomen ulkomaanedustustojen määrää.

Otakantaa.fi -kyselyn vastausten perusteella passin uusiminen on yksi tärkeimmistä konsulipalveluista. Tätä mieltä vastaajista olivat niin ulkomailla asuvat kuin ulkomailla matkustavatkin suomalaiset. Passien uusiminen nousi tärkeimmäksi palveluksi myös ulkoministeriön avoimessa keskustelutilaisuudessa 21. toukokuuta.

Kyselyn tulosten pohjalta voi tulkita, että erityisesti ulkomailla henkilökohtaisesta passihakemuksen jättämisestä on aiheutunut ongelmia. Näin oli etenkin maissa, joissa välimatkat ovat pitkät.

Edustustojen määrä ei haluttu vähentää

Suomen edustustokartta

Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen ulkomaanedustustojen määrää ei tulisi supistaa. Vastaajat pitivät konsulipalveluja myös yleisesti yhtenä tärkeimmistä Suomen edustustojen toiminnoista. Erityisesti pidettiin tärkeänä sitä, että hädänalaisessa asemassa olevien avustaminen voidaan jatkossakin säilyttää kaikissa edustustoissa. Osallistujista 58 prosenttia näki, että palveluita pitäisi tarjota verkossa entistä enemmän.

Mielenkiintoisena huomiona oli, että 40 prosenttia kyselyyn vastanneiden mielestä konsulipalveluita pitää räätälöidä tarpeen ja kysynnän mukaan. Esimerkiksi jatkossa osa palveluista voitaisiin tarjota toisesta edustustosta tai ulkoministeriöstä Helsingistä.

Kyselyssä piti valita kolme omasta mielestä tärkeintä konsulipalvelua. Vaihtoehtoja oli 18 ja vastauksissakin oli aika suuri hajonta. Tärkeimpinä pidettiin

  • passipalveluja
  • kuolemantapauksissa avustamista
  • rikoksen uhrien avustamista
  • sairastapauksissa avustamista
  • kansalaisuusasioita

Puolet luki matkustustiedotteen ennen matkaa

Kyselyyn vastanneista 48 prosenttia vastasi tutustuvansa joskus matkustustiedotteisiin ennen matkaa. Aina ennen matkaa matkustustiedotteen luki 20 prosenttia. Vain 11 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ole koskaan kuullutkaan ulkoministeriön matkustustiedotteista ja 19 prosenttia ilmoitti pärjäävänsä ilman niitä.

Kyselyyn osallistuneista 32 prosenttia teki joskus matkustusilmoituksen ennen matkaa. Vastanneista 35 prosenttia ei ollut koskaan kuullutkaan ulkoministeriön www.matkustusilmoitus.fi palvelusta.

Kansalaispalaute on tärkeä osa konsulipalveluiden kehittämistä

Lakiehdotus uudesta konsulipalvelulaista mahdollistaisi tulevaisuudessa konsulipalveluiden järjestämisen joustavasti ja tehokkaasti. Nykyisen lain mukaan jokaisen Suomen ulkomaanedustuston on tarjottava kaikki laissa määritellyt palvelut. Uuden lain astuessa voimaan ulkoministeriö voisi keskittää palveluita tiettyihin edustustoihin tarpeen ja kysynnän mukaan. Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville suomalaisille hoidettaisiin kuitenkin jatkossakin siinä edustustossa, mitä tapauksen vakavuus ja kiireellisyys edellyttävät.

Kansalaisilta, konsulipalveluiden asiakkailta, saatu palaute on hyvin tärkeä osa konsulipalveluiden kehittämistä. Vastaukset ja mielipiteet otetaan huomioon lakiehdotuksen jatkovalmistelussa sekä laajemminkin konsulipalveluita jatkuvasti kehitettäessä. Konsulipalvelulainmuutos on myös mahdollisuus viestiä kansalaisille konsulipalveluista ja niiden tarkemmasta sisällöstä.

Hallituksen esitys konsulipalvelulain muuttamisesta on tarkoitus viedä eduskuntaan alkusyksystä 2014.

pdfKonsulipalvelulain kyselyn tulokset tilastoina

Lue myös:

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 26.6.2014


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot