Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland och Mexiko förbättrar miljösäkringen i det humanitära biståndet - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 2.7.2014 | Utrikesministeriet

Finland och Mexiko förbättrar miljösäkringen i det humanitära biståndet

Pressmeddelande 155/2014
2.7.2014

Finland och Mexiko har delat på ordförandeskapet för Good Humanitarian Donorship (GHD) under perioden 2013-2014. Under denna tid har länderna betonat sambandet mellan miljö och humanitärt bistånd.

”Även om miljöfrågor så som konflikter som gäller naturresurser, eller naturkatastrofer, kan ge upphov till humanitära kriser så beaktar man fortsättningsvis sällan miljöaspekterna i det humanitära arbetet”, säger Anna Gebremedhin som är chef för utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd.

Trots de instrument, politiska linjer och direktiv som tillämpas kan humanitär verksamhet vara skadlig för miljön, exempelvis flyktingläger. Om man inte beaktar miljöriskerna eller bedömer dem i ett alltför sent skede är det möjligt att man skadar återhämtningsprocesser, förvärrar miljöproblem och förorsakar mera risker och större sårbarhet.

”Genom att följa med och utvärdera biståndsgivarnas politik och förfaranden kan vi arbeta för att miljön beaktas mer i den humanitära biståndsverksamheten”, säger Gebremedhin.

Tillsammans med Mexiko fungerade Gebremedhin som ordförande under GHD-gruppens möte på hög nivå som ägde rum i New York förra veckan.

Under Finlands och Mexikos tid som ordförande har gruppen inte bara utvecklat miljösäkringen utan också samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn och förberett toppmötet om humanitärt bistånd som ska äga rum år 2016.

Gruppen arbetar för verkställandet av de principer för gott humanitärt bistånd som antogs i Stockholm år 2003. För närvarande har gruppen 41 medlemmar.

För mera information: ambassadråd Kaisa Heikkilä, enheten för humanitärt bistånd, tfn 040 352 07 39, fornamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 2.7.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter