Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kehitysyhteistyön vahva kannatus jatkuu - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 3.7.2014 | Ulkoministeriö

Kehitysyhteistyön vahva kannatus jatkuu

Tiedote 156/2014
3.7.2014

Suomalaisten suhtautuminen kehitysyhteistyöhön on pysynyt myönteisenä: 82 prosenttia kansalaisista pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä ja 16 prosenttia melko vähämerkityksisenä tai yhdentekevänä.

”On hienoa, että suomalaiset näkevät kehitysyhteistyön merkityksen. Samalla on vastattava kansalaisten tiedontarpeeseen: tutkimus osoittaa, että tietoa kaivataan lisää työn tuloksista ja määrärahojen käytöstä”, kehitysministeri Pekka Haavisto sanoo.

Kannatus on vakaata puoluekannoista riippumatta. Kaikkien puolueiden kannattajista enemmistö piti kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä. Eniten kannatusta kehitysyhteistyö saa vihreiden ja kristillisdemokraattien parissa – heistä 98 prosenttia pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä.  Kokoomuksen, Keskustan ja SDP:n vastaava luku on 80–85 prosentin välillä. Perussuomalaisten kannattajista 66 prosenttia pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä ja 32 prosenttia melko vähämerkityksenä tai yhdentekevänä.

Toisaalta kansalaisten luottamus kehitysyhteistyön tuloksiin on viimeisen vuosikymmenen aikana vähän laskenut.

”Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että mitä enemmän vastaaja kokee kehitysyhteistyöstä tietävänsä, sitä enemmän hän haluaa siihen rahallisesti satsata. Jos epäilyjä väärinkäytöksistä on, niistä kannattaa kertoa: ulkoministeriö lanseerasi kesäkuun alussa valtionhallinnon ensimmäisen niin sanotun korruptionapin, jonka kautta voi ilmoittaa varojen käyttöön liittyvistä epäilyistä”, Haavisto toteaa.

Suomi tekee osansa köyhyyden vähentämisessä

Suomalaisista 84 prosenttia on sitä mieltä, että rikkailla mailla on velvollisuus auttaa kehitysmaita. Suomalaiset kuitenkin tiedostavat, että kehitysyhteistyö on vain yksi väline muutoksen aikaansaamisessa: 59 prosenttia on samaa mieltä siitä, että kehitysyhteistyöllä on vaikutusta, mutta se ei yksin riitä.

Lähes puolet suomalaisista uskoo, että tärkein tie ulos köyhyydestä on koulutus – se nousee mielipidemittauksessa edellisvuosien tapaan tärkeimmäksi kehitysyhteistyön alaksi.

”Koulutuksen rooli Suomen kehitysyhteistyössä on kasvanut tällä hallituskaudella. Uusia avauksia ovat esimerkiksi ammatillisen opetuksen kehittäminen sekä lasten koulutus pakolaisleireillä. Etiopian opetussektoria on tuettu jo pidempään, varsinkin erityisopetuksen kehittämistä. Peruskoulutuksen lisäksi on kehitettävä toisen asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta kehitysmaissa”, kehitysministeri Pekka Haavisto sanoo.

Myös opetuksen laadun kehittämisohjelman ensimmäisen vaiheen tulokset Etiopiassa ovat lupaavia: koulujen käytössä on uusi opetussuunnitelma ja yli 78 miljoonaa uutta oppikirjaa, lähes 92 000 opettajaa on pätevöitynyt uusien vaatimusten mukaisesti, ja yli 31 000 koulua on hyötynyt koulukohtaisesta rahoituksesta. Samoin tyttöjen osuus peruskoulun päättävistä oppilaista on kasvanut selvästi ohjelman aikana.

Taloustutkimus haastatteli tutkimusta varten toukokuussa tuhatta yli 15-vuotiasta suomalaista ja mielipidemittaus tehtiin ulkoministeriön toimeksiannosta. Ulkoministeriö on selvittänyt kehitysyhteistyöasenteita vastaavilla haastattelututkimuksilla säännöllisesti 1990-luvulta lähtien.

Suomalaisten mielipiteet kehitysyhteistyöstä 2014 -tutkimusraportti sekä vuosien 2002–2013 vastaavat raportit ovat ulkoministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://formin.finland.fi/kehityspolitiikka/mielipidemittaukset.

Lisätietoja: Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi, puh.. 050 375 9008, ja ministeri Haaviston lehdistöavustaja Milma Kettunen, milma.kettunen@formin.fi, puh. 040 522 9869.

Lue lisää:

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 3.7.2014


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot