Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesministeriet rekommenderar att man undviker allt resande till Liberia och Sierra Leone samt onödigt resande till Guinea - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 27.8.2014 | Utrikesministeriet

Utrikesministeriet rekommenderar att man undviker allt resande till Liberia och Sierra Leone samt onödigt resande till Guinea

Pressmeddelande 184/2014
27.8.2014

Utrikesministeriet har beslutat om att förstärka sin reserekommendation av den 8 augusti som gäller Liberia, Sierra Leone och Guinea. Nu rekommenderar utrikesministeriet att man tillsvidare undviker allt resande till Liberia och Sierra Leone samt onödigt resande till Guinea.

De finländska myndigheterna följer med hur blödarfebern som orsakas av Ebolaviruset sprids i Västafrika. Förutom med avseende på epidemiläget bedömer utrikesministeriet vilka rekommendationer som ska ges finländare som rör sig i Västafrika med avseende på hur hållbar den lokala hälso- och sjukvården är, det allmänna säkerhetsläget samt med avseende på eventuella störningar i trafikförbindelserna.

Ebolaepidemin utgör fortfarande inte någon betydande smittorisk för finländare som reser eller vistas i Liberia, Guinea och Sierra Leone. Enligt hälsomyndigheterna (Institutet för hälsa och välfärd, WHO, ECDC) är risken för att resenärer ska smittas fortfarande ytterst liten. Resenärer som rör sig inom området bör följa hälsomyndigheternas anvisningar för att undvika smitta och för hur man ska göra efter en eventuell exponering (www.thl.fi, www.ecdc.europa.eu, www.who.int).

Spridningen av Ebola orsakar dock en växande press på hälso- och sjukvårdsystemen i Liberia, Guinea och Sierra Leone. Finländare som rör sig inom området kan därför ha mycket svårt att få adekvat vård för sina övriga hälsoproblem, utöver vilket det kan vara problematiskt att ta sig ur landet om man uppvisar symptom.

Epidemin kan också indirekt orsaka störningar i den samhälleliga stabiliteten i Liberia, Guinea och Sierra Leone. Utrikesministeriet och Finlands ambassad i Abuja i Nigeria följer med förändringarna i säkerhetsläget.

I internationella trafikförbindelser kan det förekomma ytterligare störningar och inställningar på grund av epidemisituationen. En betydande del av flygbolagen har meddelat att de tills vidare upphör med flygningar till länderna inom området.

Fastän epidemisituationen fortfarande inte utgör någon betydande smittorisk för finländare som rör sig inom området, kan de osäkra trafikförbindelserna i fortsättningen betydligt försvåra utresa ur landet. På grund av detta rekommenderar utrikesministeriet att finländarna tills vidare undviker allt resande till Liberia och Sierra Leone samt onödigt resande till Guinea.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 1.10.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter