Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

FN:s råd för mänskliga rättigheter godkände resultaten av Finlands UPR-granskning - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 21.9.2017

FN:s råd för mänskliga rättigheter godkände resultaten av Finlands UPR-granskning – implementeringen kan påbörjas

FN:s råd för mänskliga rättigheter godkände torsdagen den 21 september resultatet av den periodiska granskningen av människorättssituationen i Finland, den så kallade UPR-granskningen.

I beslutsbehandlingen framhöll Finland regeringens åtgärder för att främja likabehandling och för att bekämpa våld mot kvinnor. Bland de problem som lyftes fram fanns bland annat hatretorik och frågor som gäller personers självbestämmanderätt.

Finland granskades för tredje gången och fick sammanlagt 153 rekommendationer av andra stater, varav regeringen godtog 120 i sin helhet och sex delvis. De återstående 27 antecknades för kännedom.

Finland har lovat avge FN en frivillig halvtidsrapport om implementeringen år 2019. Granskningen av situationen för de mänskliga rättigheterna görs regelbundet med fyra till fem års mellanrum i alla FN:s medlemsstater.

Finlands svar till FN angående rekommendationerna samt UPR-arbetsgruppens rapport är tillgängliga på OHCHR’s hemsida.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.9.2017


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter