Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Mahdollisuuksia suomalaisyrityksille Genevessä - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 16.1.2018

KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN HANKINNAT GENEVESSÄ

Genevessä sijaitsee laaja kansainvälisten organisaatioiden keskittymä, jonka kansainvälisesti avoimet hankintaprosessit tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia eri alan yrityksille. Tällä hetkellä valitettavan harva suomalaisyritys hyödyntää Geneven organisaatioiden tarjoamia markkinoita. Suomen pysyvä edustusto Genevessä on kartoittanut eri organisaatioiden hankintamenettelyjä.

Alla pyritään antamaan tiivis yleiskuva hankintaprosesseihin osallistumisen edellytyksistä. Menetelmiin perehtyminen toivon mukaan madaltaa kynnystä osallistua näihin prosesseihin. Olennaista on tietää, että hankintoihin osallistuminen edellyttää etukäteisrekisteröitymistä organisaatioiden käyttämään palveluntarjoajien rekisteriin. Muistio opastaa myös, mistä avoimista hankintaprosesseista saa lisätietoja.

Yhteyshenkilö Suomen pysyvässä edustustossa Genevessä:
Laila Clyne
Laila.clyne(a)formin.fi, puh. +41 22 919 4251.

Yhdistyneiden kansakuntien Geneven toimisto (UNOG)

Yhdistyneiden kansakuntien Geneven toimisto, UNOG, on osa YK:n sihteeristön päämajaa. UNOGin hankinnat toteuttaa Purchase and Transportation Section (PTS), Central Support Services, Division of Administration. PTS tekee hankintoja seuraaville Geneven toimijoille: UNCTAD, UNECE, UNCC, OCHA, UNEP, UNITAR, OHCHR, UNHCR[1], UNJSPF, UNIDR, UNRISD, CEB, ODA, JIU, DESA, UNISDR.

Maailmanlaajuisesti tehtyjen YK:n hankintojen yhteisarvo oli vuonna 2016 lähes USD 18 miljardia. Suomalaisilta yrityksiltä tehtyjen hankintojen arvo oli yhteensä USD 9,24 miljoonaa, eli n. 0,05 % YK:n kokonaishankinnoista. Hankintoja Suomesta teki yhteensä 19 YK-organisaatiota. Hankinnat koskivat mm. lääketieteellistä tarvikkeistoa, IT- ja viestintävälineitä, turvallisuustuotteita, kuljetus-, varastointi- ja postipalveluja, teollisuustuotteiden valmistusta sekä terveydenhoitopalveluja. Kaikkia organisaatioita koskevaa maakohtaista tilastotietoa löytyy YK:n Global Market Place -sivuilta.

Geneven osuus YK-hankinnoista oli n. USD 124 miljoonaa. Suomalaisyrityksiltä hankintoja tehtiin 18. Niiden yhteisarvo oli USD 216 911, eli 0,23 % Geneven kokonaishankinnoista. Tarkempaa tilastotietoa Geneven hankinnoista löytyy UNOG:n verkkosivuilta.

UNOGin hankinnat toteutetaan YK:n Global Market Placen (UNGM) kautta. Hankintoihin osallistuminen edellyttää yritykseltä rekisteröitymistä tähän palveluntarjoajien rekisteriin.  Tällä hetkellä suomalaisia yrityksiä palveluun on rekisteröitynyt n. 300. Rekisteröitymisessä on kolme tasoa. Alle USD 40 000 hankintoihin osallistuminen edellyttää helposti suoritettavaa "basic"-rekisteröitymistä. Alle USD 500 000 hankintoihin osallistumiseen vaaditaan "Level 1" – rekisteröityminen ja sitä arvokkaammille hankinnoille "Level 2" – rekisteröityminen. Eri tasot edellyttävät erilaisten taustamateriaalien ja suositusten toimittamista järjestelmään. Yrityksillä on mahdollisuus tilata sivusutolta uusista avautuvista kilpailutuksista maksuton suorailmoitus. Suorailmoituksen voi tilata myös YK:n Market Placen kautta, palvelun hinta on USD 250/vuosi.

Tarkempia ohjeita rekisteröitymiseen löytyy UNOG:n sivuilta.

Lisäksi PTS toimii sihteeristönä Common Procurement Activities Groupille (CPAG) Genevessä. CPAG pyrkii harmonisoimaan Genevessä toimivien organisaatioiden hankintoja yhteisen hankintastrategian avulla. Sen jäseninä ovat UNOG, WHO, ILO, WIPO, ITU, WTO, UNHCR, UNICEF, IOM, ITC, IBE-UNESCO, WMO, UNAIDS, UNDP, Global Fund, Gavi Alliance, UNITAR, UNOPS.

Lisätietoja löytyy vielä PTS:n sivuilta.

Muut Geneven organisaatiot:

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, International Committee of the Red Cross (ICRC)

Osa ICRC:n hankintatiimistä on Genevessä (category lead buyers), muut kentällä. Hankintoja tehdään pääasiassa ICRC:n kenttäoperaatioihin, sekä paikallisesti että Geneven kautta. Hankinnat jakautuvat kolmeen kategoriaan :

Volume 1: hätäaputarvikkeet, ruoka, suoja, kotitaloustuotteet, vesi ja sanitaatio;
Volume 2: lääkkeet, lääkintävälineet;
Volume 3: teemapaketit.

Kategorioiden alle sijoittuva tarkka tuotelistaus löytyy ICRC:n verkkosivuilta.

Avoimista hankintaprosesseista ei välttämättä ilmoiteta julkisesti, vaan organisaatio etsii itse sopivan palveluntarjoajan. Käytössä on usein pidempiaikaisia toimitussopimuksia. Mikäli yrityksellä on tarjota tuotelistauksessa mainittuja tuotteita, se voi lähettää niistä tietoa ostoista vastaavalle yksikölle osoitteeseen:

gva_logpurchcontracts_services(a)icrc.org

Arvioinnin jälkeen yritys voi päästä mukaan hankintaprosesseihin.

Lisätietoja ICRC:n prosessista on luettavissa järjestön omilla sivuilla.

Punaisen Ristin ja Puolikuun kansainvälinen liike, International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies (IFRC)

IFRC:n hankintatiimi on Genevessä ja hankintoja tehdään pääasiassa humanitaarisiin tarkoituksiin IFRC:n kenttäoperaatioihin. Hankintojen tuotelistaus löytyy järjestön verkkosivuilta.

Hankintoihin osallistuminen edellyttää yritykseltä rekisteröitymistä. Hyväksytysti suoritettu rekisteröinti mahdollistaa yrityksen lisäämisen IFRC:n palveluntarjoajien rekisteriin. Lisätietoja tarjolla IFRC:n sivuilla.

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö, International Organization for Migration (IOM)

IOM:n hankintayksikkö on Genevessä. Hankinnat tehdään pääasiassa IOM:n kenttäoperaatioihin.  Hankintalistalla on mm. ajoneuvoja, humanitaarisia tarvikkeita, televiestintälaitteita ja –palveluja, tulostuspalveluja sekä rakennusprojekteja. Hankintoihin osallistuminen edellyttää yritykseltä rekisteröitymistä. Avoimista hankintaprosesseista ilmoitetaan IOM:n verkkosivuilla. Lisätietoja hankintaprosessista löytyy samalta sivustolta.

YK:n ISDR-järjestö, United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)

UNISDR ilmoittaa muutaman kerran vuodessa hankintamahdollisuuksista (teknisiä laitteita) YK:n Global Market Placessa. Hankintoihin osallistuminen edellyttää yritykseltä rekisteröitymistä tähän palveluntarjoajien rekisteriin. Pienemmät hankinnat tehdään aluetoimistoista (konferenssijärjestelyt, tulkkaus, tulostuspalvelut, ym.). Lisätietoja UNGM:n sivuilta.

Maailman ilmatieteen järjestö, World Meteorological Organization (WMO)

WMO:n hankinnat tehdään pääasiassa Genevestä käsin. Suurin osa hankinnoista tehdään WMO:n rahoittamien hankkeiden tarpeisiin (ilmatieteeseen, ilmastoon ja veteen liittyviä laitteita, IT-järjestelmiä ja laitteita ym.). Hankinnat toteutetaan YK:n Global Market Placen kautta. Hankintoihin osallistuminen edellyttää yritykseltä rekisteröitymistä tähän palveluntarjoajien rekisteriin. Lisätietoja UNGM:n sivuilla.

Kansainvälinen kauppakeskus, International Trade Centre (ITC)

ITC:n hankinnat toteuttaa keskitetysti sekä päämajaan että kentälle ITC:n Procurement Services. ITC kuuluu Geneven järjestöjen CPAGiin ja YK:n Global Market Placeen. Hankinnat sisältävät mm. toimistotarvikkeita, -laitteita, huonekaluja, audiovisuaalisia laitteita, tulostuspalveluja. Lisäksi käytetään konsulttifirmojen palveluja yksittäisten projektien toimeenpanossa. Hankintoihin osallistuminen edellyttää yritykseltä rekisteröitymistä palveluntarjoajien rekisteriin YK:n Global Market Place -sivustolla. Lisätietoja myös ITC:n sivuilla.

Maailman kauppajärjestö, World Trade Organization (WTO)

WTO:n hankinnat toteutetaan YK:n Global Market Placen kautta. Tarjouksen jättäminen edellyttää yritykseltä rekisteröitymistä tähän palveluntarjoajien rekisteriin. Hankintojen vuosibudjetti on n. CHF 20 miljoonaa. Hankinnat käsittävät palveluja ja tarvikkeita. Lisätietoja WTO:n verkkosivuilla.

Maailman henkisen omaisuuden järjestö, World Intellectual Property Organization (WIPO) ja Kansainvälinen kasvilajikeoikeusliitto, International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)

WIPO ja UPOV hoitavat kaikki hankinnat Genevessä. Pääasiassa hankinnat ovat palveluita, etenkin erilaisia IT-palveluita. Tilastotietoa hankinnoista löytyy WIPO:n verkkosivuilta. Hankintoihin osallistuminen edellyttää yritykseltä rekisteröitymistä WIPO/UPOV:n eTendering-tietokantaan. Hankintoja tehdään myös YK:n Market Placen kautta. Vuonna 2018 tietokannat on tarkoitus yhdistää.

Kansainvälinen televiestintäliitto, International Telecommunication Union (ITU)

ITU tekee vuosittain hankintoja CHF 50 miljoonan arvosta, noin 700 yritykseltä. Hankinnat toteutetaan Genevessä, mm. tarvikkeita sekä palveluja ITU:n tietoliikennettä koskeviin teknisen avun projekteihin sekä mm. tarvikkeita ja palveluita päämajaan. Hankinnat toteutetaan YK:n Global Market Placen kautta. Tarjouksen jättäminen edellyttää yritykseltä rekisteröitymistä palveluntarjoajien rekisteriin. ITU valmistelee verkkosivuilleen lisätietoja hankintaprosessista, sivut julkaistaan ensi vuonna.

Maailman terveysjärjestö, World Health Organization (WHO)

WHOn hankintojen yhteisarvo oli vuonna 2016 yhteensä yli USD 632 miljoonaa. Valtaosa hankinnoista (73%) koski palveluja (mm. ohjelmien implementoinnin kustannukset, logistiikka ja tietoliikenne). Tavarahankinnat käsittivät mm. lääketieteellisiä tuotteita, ajoneuvoja sekä televiestintään liittyviä tuotteita. Lääkinnälliset tuotteet hankitaan rajoitetulla kilpailutuksella ennakkohyväksyttyjen tuotteiden valmistajilla. 90% hankinnoista oli arvoltaan vähemmän kuin USD 25 000. WHOn hankinnat toteutetaan Genevessä sekä kuudessa aluetoimistossa. Hankinnat toteutetaan YK:n Global Market Placen kautta. Hankintoihin osallistuminen edellyttää yritykseltä rekisteröitymistä palveluntarjoajien rekisteriin.

Kansainvälinen työjärjestö, International Labour Organization (ILO)

ILO toteuttaa hankintoja sekä päämajassa että alueellisissa toimistoissaan. Pääsääntöisesti yli USD 200 000 arvoiset hankinnat tehdään päämajassa. Hankinnat toteutetaan YK:n Global Market Placen kautta. Hankintoihin osallistuminen edellyttää yritykseltä rekisteröitymistä palveluntarjoajien rekisteriin. Lisätietoja ILO:n verkkosivuilta.

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus (CERN)

CERN on kansainvälinen organisaatio, joka keskittyy hiukkasfysiikan huippututkimukseen. CERN on myös huomattava teknologian kehittäjä. Organisaation vuotuinen hankintabudjetti on yli puoli miljardia euroa, joka käytetään teknologian, materiaalien ja palvelujen ostoihin pääosin jäsenmaiden yrityksiltä (Suomi jäsen vuodesta 1991). Tiedot ajankohtaisista hankinnoista ja rekisteröitymispolku tarjoajaksi löytyy CERN:n verkkosivuilta.

Tulosta

Päivitetty 16.1.2018


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot