Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesminister Soini: Vi måste försvara det regelbaserade internationella systemet - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 17.5.2018 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Soini: Vi måste försvara det regelbaserade internationella systemet

Utrikesminister Timo Soini deltar i Europarådets utrikesministermöte i Helsingør i Danmark den 17–18 maj 2018.

Europarådet är Europas mest omfattande och äldsta mellanstatliga organisation och har som uppgift att trygga och vidareutveckla de mänskliga rättigheterna, den pluralistiska demokratin och rättsstatsprincipen. Finland är ordförande i Europarådets ministerkommitté sedan november 2018 och följande utrikesministermöte ordnas i Finland i maj 2019.                                                                    

”Systemen för att bevaka de mänskliga rättigheterna och rättsstaten utgör grunden för det regelbaserade multilaterala samarbetet stater emellan. Det måste försvaras. Europarådet befinner sig just nu i en på många sätt svår situation: de mänskliga rättigheterna ifrågasätts i fler länder. Därtill har organisationen politiska och ekonomiska svårigheter”, konstaterar utrikesminister Timo Soini.

Under sitt besök i Danmark håller utrikesminister Soini också ett anförande vid Köpenhamns universitet. Tema för anförandet är Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet.

Ytterligare information: utrikesministers specialmedarbetare Riikka Taivassalo, tfn +358 46 923, ansvarig tjänsteman Merja Lahtinen, tfn +358 295 350 971

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 18.5.2018


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter