Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland påverkar sin föränderliga omvärld – utrikesministeriets framtidsöversikt publicerad - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 4.6.2018 | Utrikesministeriet

Finland påverkar sin föränderliga omvärld – utrikesministeriets framtidsöversikt publicerad

Utrikesministeriets framtidsöversikt Finland påverkar i en föränderlig värld publiceras den 4 juni. Det centrala budskapet är att Finland inte är en utomstående betraktare utan aktivt påverkar den globala utvecklingen.

I översikten granskas den internationella politikens stora utvecklingslinjer och omvälvningar samt hur Finland reagerar på dessa i sin utvecklingspolitik under de närmaste åren. Väl förberedda och med stärkta resurser klarar vi oss också genom stora förändringar.

Genom sin utrikespolitik producerar Finland säkerhet, hållbar utveckling och välfärd både i sina närområden och längre bort. Utrikespolitiken grundar sig på värden, konsekvens och en strävan att föregå med gott exempel.

Europeiska unionens värdegrund och vikten av att trygga EU:s handlingskraft understryks när den globala konkurrensen blir hårdare och maktförhållandena skiftar. En globalt inflytelserik och enig union är i Finlands intresse. Finland ska sitta med kring de bord där beslut som påverkar vårt land fattas.

Växande världsomfattande problem visar att det multilaterala samarbetet och den regelbaserade ordningen är oersättliga. Svårlösta, utdragna konflikter kastar långa skuggor. Europa, Mellanöstern och Afrika påverkar starkt varandras framtid. Finland satsar på fredsmedling och fredsbyggande i sin utrikespolitik och deltar i övergripande krishantering. Anslagen för utvecklingssamarbetet bör höjas planenligt.

Förändringar i den internationella operativa miljön kräver större närvaro och starkare partnerskap i Afrika, Sydostasien och Sydasien.

Ytterligare information: Sini Paukkunen, enhetschef, enheten för planering och forskning, tfn 0295 351 759

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 4.6.2018


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter