Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Schweiz: resemeddelande - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 22.1.2016

Schweiz: resemeddelande

Schweiz: Säkerhetsläget normalt. Ta med pass och europeiskt sjukförsäkringskort på resan. Väderleks- och vägtrafikrapporter samt risken för snöskred ska iakttas.

Finlands ambassad
Bern

(gäller tills annat meddelas)

Schweiz är allmänt taget ett mycket tryggt resmål. Det är bra att följa med lokala medier framför allt när det gäller kommande väderlek och trafikläge och att följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

Som resehandling för en finsk medborgare godkänns giltigt pass. För myndiga godkänns också identitetskort.

I större städer och vid stora evenemang ska man se upp för ficktjuvar, som kan röra sig bland annat på shoppinggator och i offentliga färdmedel. Också i tåg lönar det sin att hålla ett öga på sina värdeföremål, till exempel datorväskor.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Naturförhållanden

De som åker slalom och skid- och naturresenärer måste absolut iaktta myndigheternas och skidcentrumens anvisningar gällande snöskred (på tyska Lawinengefahr, på franska Danger d'avalanche, på italienska Pericolo valanghe).

Risken för snöskred bedöms på skalan 1-5, där 5 är den högsta riksnivån. Det bör observeras att snöskred även kan inträffa då den längsta risknivån råder. Nästan alla snöskred inträffar utanför backar som utmärkts.

Det lönar sig att bekanta sig med villkoren i sin reseförsökring innan man reser. Det är bra att vara medveten om att många försäkringar inte täcker skador som inträffar utanför utmärkta backar.

På webbplatsen www.slf.ch informerar man omfattande och sakkunnigt om det rådande snöläget och snöskredsrisker. En del av sidans information finns också på engelska. På webbplatserna http://www.meteoschweiz.admin.ch och www.meteo.sf.tv informeras om väderleksförhållandena i Schweiz i allmänhet.  

De omväxlande väderleksförhållandena kan särskilt i bergsområdena orsaka avbrott i vägtrafikförbindelserna. Beroende på årstid kan kraftiga regn och snöfall samt hårda vindar orsaka plötsliga översvämningar, snö- och jordskred samt fälla träd. Det regniga och milda vädret kan även vintertid orsaka plötsliga översvämningar i låglänta floddalar.   

Hälsovård

Det lönar sig alltid att ha en heltäckande reseförsäkring när du reser. Vi rekommenderar att man skaffar sig europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av FPA får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU, EES-området och i Schweiz. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbsidor.

På institutets för hälsa och välfärd webbplats (www.thl.fi) får man nyttig information om vaccin och hälsovård på resor. Se t.ex. ”Matkailijan terveysopas” (på finska). Aktuell information om t.ex. smittsamma sjukdomar hittar du också på följande myndigheters webbplatser:

Särskilt i landets norra delar förekommer mycket fästingar som bär på borrelia. En karta över riskområdena och mera information om fästingar finns på adressen http://www.zecke.ch/html/risikogebiete.html.

Trafiken

Se till att du har en tillräcklig bilförsäkring om du reser med egen bil. Det lönar sig att betala motorvägsavgiften (vignette) direkt vid gränsen vid inresan för att undvika böter. Motorvägsavgiften gäller hela året och kostar 40 schweizerfranc (2014).

Motorvägarna i Schweiz är högtrafikerade och stockningar förekommer. Kom ihåg att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd på riksvägarna i synnerhet vid dålig sikt (tidvis tät dimma), eftersom trafiken plötsligt kan bli långsammare. Störtregn kan spärra av mindre vägar på olika håll i landet. I bergstrakterna kan jordskred och om vintrarna snöskred hindra vägtrafiken. En del av vägarna i bergstrakterna är stängda under vintern.

Bilister får nyttig information på adressen www.tcs.ch.

I nödfall ska du i första hand kontakta den lokala polisen.

Nödnummer:

  • Allmänt nödnummer 112
  • Polis 117
  • Brandkår 118
  • Ambulans 144

Jour:

När ambassaden inte har öppet kan man i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour, tfn +358 9 1605 5555.

Ytterligare information:

Finlands ambassad, Bern

Botschaft von Finnland
Weltpoststrasse 4
3015 Bern
Schweiz

Tfn: +41 31 350 41 00
Fax: +41 31 350 41 07
E-post: info.bern@formin.fi

Tjänstetid: mån-fre 8.30-12.15 och 13.00-16.30
Kundservice: mån-fre 9.00-12.00 eller enligt överenskommelse

Jour: När ambassaden har stängt kan man i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Webbplats: www.finlandia.ch
Facebook: www.facebook.com/botschaftvonfinnlandbern

Skriv utDela

Detta dokument

Uppdaterat 22.1.2016


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter