Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Aseidenriisunta ja asevalvonta - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Toimialat : Aseidenriisunta ja asevalvonta

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Aseidenriisunta ja asevalvonta

Geneve on turvallisuuspolitiikan keskus, joka muistetaan monista historiallisesti tärkeistä kokouksistaan ja saavutuksistaan. Genevessä on aikanaan neuvoteltu useita kansainvälisen turvallisuuspolitiikan kannalta keskeisiä sopimuksia kuten ydinsulkusopimus (NPT), biologiset aseet kieltävä sopimus (BTCW), kemialliset aseet kieltävä sopimus (CWC) ja ydinkoekieltosopimus (CTBT). Genevessä on pidetty lukuisia kahden- ja monenvälisiä rauhankokouksia ja aserajoitusneuvotteluita suurvaltojen välillä. Genevessä on määritelty mm. sodankäynnin säännöstöä osana kansainvälistä humanitaarista oikeutta.

PE:n aseidenriisuntasektori vastaa Suomen edustautumisesta Geneven aseidenriisuntakonferenssissa (CD), jolla on vuosittain kolme istuntokautta. Sektori vastaa osaltaan, yhdessä Suomesta lähetettävien valtuuskuntien kanssa, myös muiden Genevessä pidettävien asevalvontasektorin kokouksien, kuten seuraavien, valmistelusta:

  • pienaseet (SALW)
  • biologiset aseet (BWC)
  • jalkaväkimiinat
  • eräät tavanomaiset aseet.
  • kansainvälinen asekauppasopimus (vientivalvonta)

PE:n aseidenriisuntasektori osallistuu YK:n yleiskokouksen aseidenriisunnasta ja turvallisuudesta vastaavan I-komitean, YKn aseidenriisuntatoimikunnan (UNDC) ja ydinsulkusopimuksen (NPT) kokouksiin New Yorkissa. Lisäksi sektori osallistuu pienaseiden aseidenriisuntaneuvotteluihin ja hankkeisiin sekä kansainvälisen asekauppasopimuksen ATT:n valmisteluihin.

CD-sektori ylläpitää yhteyksiä Genevessä sijaitseviin alan hallitustenvälisiiin organisaatioihin, laajaan kansalaisjärjestökenttään ja turvallisuuspoliittisiin tutkimuslaitoksiin. Näistä tärkeimmät ovat YK:n aseidenriisuntatutkimuslaitos UNIDIR ja kolme Sveitsin perustamaa keskusta:

  • Humanitaarinen miinanraivaus (GICHD),
  • Geneven turvallisuuspoliittinen keskus (GCSP) ja
  • Asevoimien siviilivalvontaa tukeva keskus (DCAF).
© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot