Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Nedrustning och vapenkontroll - Finlands ständiga representationer i Genéve : Verksamhetfält : Nedrustning och vapenkontroll

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Nedrustning och vapenkontroll

Genéve är ett säkerhetspolitiskt centrum, som är känt för många historiskt viktiga möten och resultat. Flera säkerhetspolitiskt betydande avtal har i tiderna förhandlats fram i Genéve, icke-spridningsavtalet om kärnvapen, avtalet som förbjuder biologiska vapen och kärnprovstoppsavtalet. Många bi- och multilaterala fredsförhandlingar och vapenbegränsningsförhandlingar mellan stormakterna har hållits i Genéve. I Genéve har man bland annat definierat normerna för krigföring som en del av internationell humanitär rätt.

Den ständiga representationens nedrustningssektor ansvarar för Finlands representation i nedrustningskonfrensen (CD), som årligen sammankommer tre gånger. Sektorn, tillsammans med delegationer från Finland, ansvarar också för förberedelserna för andra i Genéve sammankommande möten inom sektorn för vapenkontroll:

  • lätta vapen (SALW)
  • biologiska vapen (BWC)
  • infanteriminor
  • vissa konventionella vapen.

CD-representationen deltar också i FN:s generalförsamlings första utskott, som behandlar nedrustnings- och säkerhetsfrågor, i FN:s nedrustningskommitté (UNDC) och i möten hänförande sig till ickespridningsavtalet (NPT), som alla sammankommer i New York samt i förhandlingar och projekt som behandlar nedrustningsfrågor gällande lätta vapen. 

CD-representationen upprätthåller förbindelser till i Genéve belägna mellanstatliga organisationer, de många medborgarorganisationerna och de säkerhetspolitiska forskningsinstituten. De viktigaste är FN:s forskningsinstitut för vapennedrustning UNIDIR och tre centra som är grundade av Schweiz:

  • Humanitär minröjning (GICHD)
  • Genéves säkerhetspolitiska centrum (GCSP)
  • Centralen för stöd av civil övervakning av stridskrafter (DCAF).
Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 27.9.2010


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter