Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Stödpersoner för Finland Församling - Finlands ständiga representationer i Genéve : Finland i Genéve : Stödpersoner för Finland Församling

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Stödpersoner för Finland Församling

Finska flaggan

Finska föreningen ry:s projekt "Stödpersoner för invandrare" strävar till att hjälpa finländare som flyttat till Schweiz. Förutom Schweiz finns verksamhet redan i bl.a England, Tyskland och Frankrike.

Stödperson

Som stödperson fungerar en finländare som vanligtvis bott i respektive land redan länge. Han är beredd att hjälpa invandrare vid olika tillfällen där det kan uppstå problem. Via honom fås hjälp och praktiska råd t.ex i frågor rörande myndigheter, läkarbesök, i letandet av en skola eller barnträdgård. Han är också alltid redo att diskutera och lyssna.

Stödpersonen fungerar också som kontaktperson. Han hjälper till med att finna kontakt med övriga finländare, finska föreningar och kyrklig verksamhet liksom han bidrar med information om fritidssysselsättningar såsom t.ex Suomi-skolan, Fennica biblioteket osv.

Stödpersonen skolas till sin uppgift under utbildningsdagar arrangerade av Finska föreningen och de centrala stödpersonerna. Verksamheten är frivillig och stödpersonerna har tystnadsplikt.

Ifall du behöver hjälp, ta kontakt med närmaste stödperson eller centralstödperson i trakten där du bor.

Vindstilla strand

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 14.3.2011


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter