Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Sysselsättnings- och arbetslivsfrågor - Finlands ständiga representationer i Genéve : Verksamhetfält : Arbetslivs frågor

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Sysselsättnings- och arbetslivsfrågor

Internationella arbetsorganisationen ILO

Bland de fackorgan som har sina högkvarter i Genéve grundades ILO redan långt innan FN och Finlands ständiga representation i Genéve. ILO grundades strax efter första världskriget vid fredskonferensen i Versailles 1919 och av de samtliga organisationer som grundades genom Versaillesfördraget är ILO för närvarande den enda kvarvarande. År 1946 blev ILO FN:s första fackorgan. 

ILO:s mål

ILO:s grundläggande mål är att bekämpa arbetslöshet och problem som förekommer i arbetslivet. Dessa är idag en del av den globala agendan och människornas vardag. Arbetsmiljön och möjligheten att försörja sig själv och sin familj med ett värdigt arbete ("decent work") utgör en väsentlig del av målet att åstadkomma en "livsmiljö som stödjer välmående". Utarbetandet av det internationella arbetsregelverket hör till organisationens viktigaste uppgifter.

ILO:s tekniska samarbetsprogram understöds av Finlands utvecklingsamarbetsanslag och reserver för närområdssamarbete. Tyngdpunkten i Finlands bistånd har under de senaste åren har lagts på program som syftar till att avskaffa barnarbetskraft. Ett program av detta slag har igångsatts i St. Petersburg och har nu utvidgats till det närbelägna Leningrad -området. Den viktiga deklarationen om sociala rättigheter godkändes år 2008.

Förutom ILO:s årliga arbetskonferens i juli samlas också ILO:s förvaltningsråd två gånger om året. Dessa möten kan betraktas som unika, eftersom medlemsstaterna representeras på dessa möten av både staternas regering och arbetsmarknadsparterna - representanterna för arbetstagare och arbetsgivare.

Finlands ständiga representation deltar aktivt i förvaltningsorgans möten och deras förberedelser. Finland är för närvarande en medlem i förvaltningsorganen och turar om ansvaret för den nordiska koordineringen. För att lyckas med uppgiften krävs det intensivt samarbete med Finlands sektormyndigheter (i synnerhet arbetsministeriet, men också social- och hälsovårdsministeriet), samt regelbunden kommunikation med de nordiska länderna
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 17.12.2012


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter